Retourneren - InCharge Clothing: Informatie over Retourzendingen
Nieuw bij InCharge? Meld je aan en ontvang €5 korting

Retourneren

Bedenktijd en retourneren

Als onderdeel van ons engagement voor klanttevredenheid erkent InCharge het recht van de klant om een product te retourneren binnen een bepaalde periode na de aankoop, onder de voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. Gaat het om een product uit de sale? Dan mag het product geruild worden, maar hier wordt geen geld op teruggegeven.

Bedenktijd

De klant heeft het recht om binnen 30 dagen na ontvangst van het product zonder opgaaf van redenen de aankoop te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen vertegenwoordiger van de klant.

Retourneren

Indien de klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient de klant binnen de bedenktijd het retourproces in gang te zetten. Het product dient inclusief labels en samen met het retourformulier te worden geretourneerd. Het retourformulier is bijgevoegd in de bestelling.

Reden van retour

Als een startend bedrijf zijn wij geïnteresseerd in de reden voor het retourneren van het product. Daarom verzoeken wij vriendelijk de klant om de reden van retourneren duidelijk te vermelden op het retourformulier. Dit zal ons helpen om onze producten en diensten te verbeteren.

Kosten van het retourneren

De kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van de klant. InCharge is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit het retourneren van het product.

Terugbetaling

Na ontvangst van het geretourneerde product zal InCharge overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten die oorspronkelijk door de klant zijn betaald bij de aankoop. De terugbetaling zal plaatsvinden via dezelfde betaalmethode als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij anders overeengekomen met de klant.

Get In Touch
Find Us
Follow Us

Send us a message

Neem gerust contact op bij vragen of opmerkingen. Wij helpen je graag!

Shopping Cart